Produkt został dodany do koszyka.

Dla klientów

Dostawa - Czwartek, 3 Sierpień 2006

KOSZT,  SPOSOBY  I  TERMIN  DOSTAWY  ORAZ  ODBIORU  PRODUKTU

 Dostawa  Produktu  do  Klienta  jest  odpłatna,  chyba  że  Umowa  Sprzedaży  stanowi  inaczej.  Koszty  dostawy  Produktu  (w

tym  opłaty  za  transport,  dostarczenie  i  usługi  pocztowe)  są  wskazywane  Klientowi  na  stronach  Sklepu  Internetowego  w

zakładce  „Dostawa”  oraz  w  trakcie  składania  Zamówienia,  w  tym  także  w  chwili  wyrażenia  przez  Klienta  woli  związania

się  Umową  Sprzedaży.

- Odbiór  osobisty  Produktu  przez  Klienta  jest  bezpłatny.

Sprzedawca  udostępnia  Klientowi  następujące  sposoby  dostawy  lub  odbioru  Produktu:

1. Za pośrednictwem firmy kurierskiej:

-Przesyłka kurierska

-Przesyłka kurierska pobraniowa

2. Za pośrednictwem Poczty Polskiej

-Paczka pocztowa

-Przesyłka pobraniowa.

3. Odbiór  osobisty  dostępny  pod  adresem:  ul. Okaryny 13, 02-787 Warszawa –  we  wszystkie dni za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,  w  godzinach  od  11:00  do 19:00.

Termin  dostawy  Produktu  do  Klienta  wynosi  do  5  Dni  Roboczych,  chyba  że  w  opisie  danego  Produktu  lub  w  trakcie

składania  Zamówienia  podano  krótszy  termin.  W  przypadku  Produktów  o  różnych  terminach  dostawy,  terminem  dostawy

jest  najdłuższy  podany  termin,  który  jednak  nie  może  przekroczyć  5  Dni  Roboczych.  Początek  biegu  terminu  dostawy

Produktu  do  Klienta  liczy  się  w  następujący  sposób:

1. W  przypadku  wyboru  przez  Klienta  sposobu  płatności  przelewem,  płatności  elektroniczne  lub  kartą  płatniczą  -  od  dnia

uznania  rachunku  bankowego  lub  konta  rozliczeniowego  Sprzedawcy.

2. W  przypadku  wyboru  przez  Klienta  sposobu  płatności  za  pobraniem  –  od  dnia  zawarcia  Umowy  Sprzedaży.

 

Termin  gotowości  Produktu  do  odbioru  przez  Klienta  –  w  przypadku  wyboru  przez  Klienta  odbioru  osobistego

Produktu,  Produkt  będzie  gotowy  do  odbioru  przez  Klienta  w  terminie  do  2  Dni  Roboczych,  chyba  że  w  opisie  danego

Produktu  lub  w  trakcie  składania  Zamówienia  podano  krótszy  termin.  W  przypadku  Produktów  o  różnych  terminach

gotowości  do  odbioru,  terminem  gotowości  do  odbioru  jest  najdłuższy  podany  termin,  który  jednak  nie  może  przekroczyć

2  Dni  Roboczych.  O  gotowości  Produktu  do  odbioru  Klient  zostanie  dodatkowo  poinformowany  przez  Sprzedawcę.

Początek  biegu  terminu  gotowości  Produktu  do  odbioru  przez  Klienta  liczy  się  w  następujący  sposób:

1. W  przypadku  wyboru  przez  Klienta  sposobu  płatności  przelewem,  płatności  elektroniczne  lub  kartą  płatniczą  -  od  dnia

uznania  rachunku  bankowego  lub  konta  rozliczeniowego  Sprzedawcy.

2. W  przypadku  wyboru  przez  Klienta  sposobu  gotówką  przy  odbiorze  osobistym  –  od  dnia  zawarcia  Umowy  Sprzedaży.